Exportförsäljningen av rördelar av aducerat stål minskade 2022

Exportförsäljningen av rördelar av aducerat stål minskade 2022

Sedan början av detta år har många utländska kunder börjat minska inköpen av rördelar av aducerat stål.Det finns många anledningar till detta.För det första är växelkursen för utländska kunders inhemska valuta mot den amerikanska dollarn mycket instabil och deprecierar kraftigt.

För det andra är epidemin också mycket allvarlig utomlands och försäljningen minskar.Som Venezuela, Mexiko, Chile och så vidare

Dessutom är den inhemska epidemisituationen också mycket instabil.Epidemisituationen är alltid kontinuerlig, och beställningen är också mycket långsam.Som ett resultat får utländska kunder varor mycket sent.Ibland tar det tre månader att slutföra en beställning.

Detta är de främsta anledningarna till att vi tror att exportförsäljningsvolymen har minskat.


Posttid: 19 november 2022